WdM2

 Zajęcia te stanowią uzupełnie kursu WPROWADZENIE DO MALARSTWA 1 i nastawione są na pogłębione zapoznanie z praktyczną stroną warsztatu malarskiego. Pozwalają też, poprzez odpowiednio przygotowane ćwiczenia, na rozwinięcie umiejętności ekspresji poprzez przekształcanie oddawanej rzeczywistości, a także malowanie z głowy.

 Na tych zajęciach nauczysz się:
- jak uzyskiwać różnorodne efekty strukturalne
- czym - poza barwą - różnią się poszczególne farby i jak to wykorzystać
- na ile zróżnicowane plamy barwne da się uzyskać z tych samych farb
- jak budować spójną trójwymiarową przestrzeń malując z głowy
- w jaki sposób poszczególne aspekty obrazu współtworzą jego przekaz emocjonalny i symboliczny

Oprócz tego przekonasz się:
- jaki jest sens akademickich zasad malarskich (np. unikania czarnej farby)
- czym jest gest w malarstwie
- co sprawia, że obraz secesyjny wygląda na secesyjny

- na ile możliwe jest precyzyjne opisanie koloru słowami


DLA KOGO:
Kurs przeznaczony dla osób, które uczestniczą równolegle (lub ukończyły) kurs WPROWADZENIE DO MALARSTWA. Z zajęć mogą również skorzystać osoby, które we własnym zakresie opanowały, przynajmniej od strony teoretycznej, podstawowe aspekty warsztatu malarskiego i teorii barw.

CZAS TRWANIA: 16 spotkań 4-godzinnych (64 godziny)

NAJBLIŻSZY TERMIN:  Sprawdź w TERMINARZU ZAJĘĆ

KOSZT: 990 zł (całość) / 2 raty 525 zł / 4 raty 275 zł

POTRZEBNE MATERIAŁY:

PODSTAWOWY ZESTAW MATERIAŁÓW:

- kartki/kartony A4

- kartony A3

- farby akrylowe: żółty (żółć cytrynowa), pomarańczowy (pomarańczowy azo),
czerwony (czerwień naftolowa), fioletowy (fiolet kobaltowy ciemny),
niebieski (ftalowy), zieleń (soczysta chłodna),
biel (tytanowa), czerń (marsowa)

- pędzle (przynajmniej 3 płaskie i 2 okrągłe różnych rozmiarów i twardości)

- paleta

 

DODATKOWO:

Na 15 i 16 zajęcia: zagruntowana tektura lita B2 lub blejtram (ok. 50x70 cm)

Dla chętnych: wałek malarski, szpachla, kartony B2, blejtramy

 

promocje facebook
www.crea-szkola.pl