DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat (czasem także 4- i/lub 8-latków).

Główny nacisk kładziemy tu na rozwój wrażliwości plastycznej oraz wspieranie kreatywności.

Poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia dzieci zapoznają się z różnymi aspektami warsztatu rysowniczego i malarskiego oraz zróżnicowanymi technikami, a także uczą się obserwacji otaczającej nas rzeczywistości.

Zajęcia dla dzieci w wieku 8-10 lat (czasem także 7- i/lub 11- latków).

Mają elastyczną strukturę, w której to uczestnicy wyznaczają kierunek; program to zbiór propozycji – gier i zadań rozwijających zdolności rysunkowe i malarskie, spośród których dzieci wspólnie wybierają te, którymi będą się zajmować na danym spotkaniu.

Pozwala to na rozwijanie u nich – poza warsztatem artystycznym – także twórczego myślenia, samodzielności myślenia i działania oraz umiejętności dochodzenia do konsensusu.

Zajęcia dla młodszych nastolatków (11-14 lat, czasem też 10- i/lub 15-latków).

Celem zajęć jest rozwój umiejętności rysunkowych i malarskich – zarówno tworząc z natury, jak i wyobraźni.

Przy tej formie zajęć plastycznych skupiamy się na pracy indywidualnej – prowadzący ustala z każdym dzieckiem zakres oraz technikę tworzonych prac i na bieżąco podaje mocne strony prac oraz wskazówki.

Dla starszych nastolatków

Pozostałe Kursy

Nastolatki mogą też – jeśli tylko chcą – brać też udział w niektórych regularnych kursach.

Zajęcia dla nastolatków (14+, po indywidualnym ustaleniu w grę wchodzi 12+) oraz dorosłych.

Kurs ten pokazuje jak zabrać się do robienia komiksu; jak sprawić by był wyjątkowy i czego się wystrzegać. Jak zakomponować stronę, zaprojektować postacie ciekawe dla czytelnika i przygotować wciągającą historię.

Kurs dla nastolatków (16+, po indywidualnym ustaleniu w grę wchodzi 13+) oraz dorosłych.

Zajęcia zapoznają z wszystkimi podstawowymi zagadnieniami rysowania realistycznego i budowanie świadomego podejścia do rysowania.

Zajęcia dla nastolatków (16+, w indywidualnych przypadkach możliwe 13+) oraz dorosłych.

Umożliwiają zapoznanie się krok po kroku z różnymi aspektami pracy kolorem – tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Zajęcia dla nastolatków (15+, w indywidualnych przypadkach możliwe 12+) oraz dorosłych.

Zajęcia te, podobnie jak Grupa Otwarta Dziecięca stawiają na pracę indywidualną z każdym z uczestników. Główną różnicą względem dziecięcej wersji jest czas trwania zajęć (4 godziny zegarowe zamiast 3).