BEZPIECZNE ZAJĘCIA

CZYLI PRZEPISY SANITARNE I DYSTANSU SPOŁECZNEGO W PRACOWNI

SŁOWO WSTĘPU

Chcemy zapewnić Wam udziału w zajęciach w pracowni w możliwie komfortowych warunkach, dbając zarazem o Wasze bezpieczeństwo.
Oczywiście jest to możliwe wyłącznie przy Waszym współdziałaniu.

Przeczytajcie uważnie poniższe zasady i stosujcie się do nich w trakcie pobytu w pracowni.

 

PRZED ZAJĘCIAMI


LIMIT UCZESTNIKÓW

W zależności od zajęć maksymalny rozmiar grupy to 8-12 osób. Zgodnie z obecnymi obostrzeniami, na dane zajęcia może się zapisać nie więcej niż 5 osób nieszczepionych.


DEZYNFEKCJA RĄK

W przedpokoju znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji, prosimy o skorzystanie z niego bezpośrednio po wejściu.


INFORMOWANIE O STANIE ZDROWIA / ZAISTNIAŁYM RYZYKU

Aby zminimalizować ryzyko, w zajęciach biorą udział osoby zdrowe. Jeśli pojawią się u Was:
wysoka gorączka
duszności
inne objawy chorobowe (kaszel, katar)
zamiast zjawiać się na zajęcia, skontaktujcie się (najlepiej telefonicznie) z prowadzącym. W niektórych wypadkach będziecie mogli wziąć udział w danym spotkaniu zdalnie; w innych poszukamy innego rozwiązania.

Dodatkowo – jeśli nie macie żadnych objawów, ale mieliście bezpośredni kontakt z osobami, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się zarażenie wirusem SARS-CoV-2, też dajcie znać.


NOSZENIE MASECZEK

Noszenie maseczek w normalnej sytuacji nie jest obowiązkowe, choć może być warunkiem udziału w niektórych przypadkach (w szczególności – przy objawach chorobowych i/lub kontakcie z osobą z diagnozą/podejrzeniem COVID).


DEZYNFEKCJA I ZACHOWANIE HIGIENY

W przedpokoju znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji, prosimy o skorzystanie z niego bezpośrednio po wejściu.

Oczywiście należy też umyć ręce po skorzystaniu z łazienki. 😉

 

NA KONIEC

Jeśli cokolwiek w powyższych zasadach budzi Wasze wątpliwości lub jest niejasne – dajcie znać przed zajęciami (a jeśli to niemożliwe – już bezpośrednio na nich).
Pamiętajcie, że zasady te służą nie tylko Wam, ale bezpieczeństwu oraz komfortowi psychicznemu wszystkich biorących udział w zajęciach.