PRZEŻYJ TO

Firma Mediakraft Polska zaprosiła nas do współpracy przy swoim cyklu PRZEŻYJ TO. W jego ramach różne osoby próbują opanować bardzo różne,
nowe dla siebie umiejętności w ciągu 6-godzinnej lekcji.
Jak poszło z rysowaniem? Zobaczcie sami.