fbpx

NEWSLETTER

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Rysunku CREA, mieszcząca się przy ul. Sienkiewicza 4, lok. 8 w Warszawie (kod pocztowy: 00-015).
Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Łukasz Zagrodzki (kontakt@crea-szkola.pl).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

NEWSLETTER – przesyłanie informacji niezbędnych dla realizacji usługi newsletter.
OFERTA – przesyłanie informacji dotyczących naszych usług (w tym: terminów, okresowych promocji oraz nowych elementów oferty)
MATERIAŁY – udostępnianie dodatkowych informacji oraz materiałów edukacyjnych.

O ile osoba zgłaszająca swój adres przez formularz nie zaznaczy inaczej, wysłanie adresu przez formularz zgłoszeniowy newslettera będzie traktowane jako zgoda na przetwarzanie informacji we wszystkich trzech powyższych zakresach.

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W przypadku wyrażenia zgody w zakresie OFERTA, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.

W przypadku konieczności komunikacji papierowej lub przekazania fizycznej przesyłki, dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom, wyłącznie w celu dostarczenia przesyłki.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w każdym z trzech podanych zakresów (NEWSLETTER, OFERTA, MATERIAŁY) są dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie oznaczonych danych w zakresie NEWSLETTER oraz przynajmniej jednym z pozostałych (OFERTA, MATERIAŁY) oznacza brak możliwości realizacji usługi newsletter.