FAQ

Strona w budowie

Regularne Zajęcia

Cały semestr (16 spotkań, 64 h) - 1375 zł
Blok 8 spotkań (32 h) - 735 zł
Blok 4 spotkań (16 h) - 400 zł
Pojedyncze spotkanie (4h, tylko GRUPA OTWARTA) - 120 zł
Cały semestr (16 spotkań, 64 h) - 1375 zł
Blok 8 spotkań (32 h) - 735 zł
Blok 4 spotkań (16 h) - 400 zł
Pojedyncze spotkanie (4h, tylko GRUPA OTWARTA) - 120 zł
Cały semestr (16 spotkań, 64 h) - 1375 zł
Blok 8 spotkań (32 h) - 735 zł
Blok 4 spotkań (16 h) - 400 zł
Pojedyncze spotkanie (4h, tylko GRUPA OTWARTA) - 120 zł
Cały semestr (16 spotkań, 64 h) - 1375 zł
Blok 8 spotkań (32 h) - 735 zł
Blok 4 spotkań (16 h) - 400 zł
Pojedyncze spotkanie (4h, tylko GRUPA OTWARTA) - 120 zł


SEMESTR ZIMOWY

Większość kursów ma zajęcia raz w tygodniu (w przypadku części kursów jest kilka grup do wyboru).
Wyjątek to Przygotowanie do ASP (które odbywa się dwa lub trzy razy w tygodniu – ustalane indywidualnie).

RYSUNEK OD PODSTAW gr.1: czwartki 17:30-21:30
gr.2: soboty 10:00-14:00
gr.1: 7.X.2021-3.II.2022
gr.2: 2.X.2021-29.I.2022
RYSUNEK [NIE CAŁKIEM]
OD PODSTAW
poniedziałki 17.30-21.30 4.X.2021-31.I.2022
RYSUNEK OD PODSTAW 2 piątki 17:30-21:30 8.X.2021-4.II.2022
RYSOWANIE GŁOWY piątki 17:30-21:30 8.X.2021-4.II.2022
KOMIKS OD PODSTAW gr.1: piątki 17:30-21:30
gr.2: niedziele 16:00-20:00
gr.1: 8.X.2021-4.II.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
WPROWADZENIE DO MALARSTWA 1 gr.1: wtorki 17:30-21:30
gr.2: soboty 15:00-19:00
gr.1: 5.X.2021-25.I.2022
gr.2: 2.X.2021-29.I.2022
WPROWADZENIE DO MALARSTWA 2 piątki 17:30-21:30 8.X.2021-4.II.2022
PRZYGOTOWANIE NA ASP terminy dopasowywane indywidualnie
GRUPA OTWARTA gr.1: środy 17:30-21:30
gr.2: niedziele 16:00-20:00
gr.1: 6.IX.2021-26.I.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
MAŁY-WIELKI ARTYSTA (5-7) gr.1: soboty 9:00-10:00
gr.2: niedziele 9:00-10:00
gr.1: 2.X.2021-29.I.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
MAŁY-WIELKI ARTYSTA+ (8-10) gr.1: soboty 10:15-12:15
gr.2: niedziele 10:15-12:15
gr.1: 2.X.2021-29.I.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
GRUPA OTWARTA
DZIECIĘCA (11-14)
gr.1: soboty 12:30-15:30
gr.2: niedziele 12:30-15:30
gr.1: 2.X.2021-29.I.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
A JEDNAK UMIEM RYSOWAĆ gr.1: sobota 9:30-14:30
gr.2: sobota 9:30-14:30
gr.1: 2.X.2021
gr.2: 5.II.2022
ŚWIADOME TWORZENIE sobota 15:15-20:15 5.II.2022
KREATYWNE SPOJRZENIE: PEŁNIA WRAŻEŃ niedziela 10:00-19:00 6.II.2022

Zajęcia Regularne

 • 1375 zł
 • 735 zł
 • 400 zł
 • 120 zł

Grupa Otwarta Dziecięca (11-14 lat)

 • 1375 zł
 • 735 zł
 • 400 zł
 • 120 zł
 • 8am – 4pm

Mały-Wielki Artysta+ (8-10 lat)

 • 1375 zł
 • 735 zł
 • 400 zł
 • 120 zł
 • 8am – 4pm

Mały-Wielki Artysta (5-7 lat)

 • 1375 zł
 • 735 zł
 • 400 zł
 • 120 zł
 • 8am – 4pm

Indywidualne

 • 1375 zł
 • 735 zł
 • 400 zł
 • 120 zł


SEMESTR ZIMOWY

Większość kursów ma zajęcia raz w tygodniu (w przypadku części kursów jest kilka grup do wyboru).
Wyjątek to Przygotowanie do ASP (które odbywa się dwa lub trzy razy w tygodniu – ustalane indywidualnie).

RYSUNEK OD PODSTAW gr.1: czwartki 17:30-21:30
gr.2: soboty 10:00-14:00
gr.1: 7.X.2021-3.II.2022
gr.2: 2.X.2021-29.I.2022
RYSUNEK [NIE CAŁKIEM]
OD PODSTAW
poniedziałki 17.30-21.30 4.X.2021-31.I.2022
RYSUNEK OD PODSTAW 2 piątki 17:30-21:30 8.X.2021-4.II.2022
RYSOWANIE GŁOWY piątki 17:30-21:30 8.X.2021-4.II.2022
KOMIKS OD PODSTAW gr.1: piątki 17:30-21:30
gr.2: niedziele 16:00-20:00
gr.1: 8.X.2021-4.II.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
WPROWADZENIE DO MALARSTWA 1 gr.1: wtorki 17:30-21:30
gr.2: soboty 15:00-19:00
gr.1: 5.X.2021-25.I.2022
gr.2: 2.X.2021-29.I.2022
WPROWADZENIE DO MALARSTWA 2 piątki 17:30-21:30 8.X.2021-4.II.2022
PRZYGOTOWANIE NA ASP terminy dopasowywane indywidualnie
GRUPA OTWARTA gr.1: środy 17:30-21:30
gr.2: niedziele 16:00-20:00
gr.1: 6.IX.2021-26.I.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
MAŁY-WIELKI ARTYSTA (5-7) gr.1: soboty 9:00-10:00
gr.2: niedziele 9:00-10:00
gr.1: 2.X.2021-29.I.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
MAŁY-WIELKI ARTYSTA+ (8-10) gr.1: soboty 10:15-12:15
gr.2: niedziele 10:15-12:15
gr.1: 2.X.2021-29.I.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
GRUPA OTWARTA
DZIECIĘCA (11-14)
gr.1: soboty 12:30-15:30
gr.2: niedziele 12:30-15:30
gr.1: 2.X.2021-29.I.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
A JEDNAK UMIEM RYSOWAĆ gr.1: sobota 9:30-14:30
gr.2: sobota 9:30-14:30
gr.1: 2.X.2021
gr.2: 5.II.2022
ŚWIADOME TWORZENIE sobota 15:15-20:15 5.II.2022
KREATYWNE SPOJRZENIE: PEŁNIA WRAŻEŃ niedziela 10:00-19:00 6.II.2022
LICZBA GODZIN OKRES CENA DRUGI KURS*
64 godziny cały semestr (16 spotkań) 1350 zł 810 zł
32 godziny blok 8 spotkań 735 zł 441 zł
16 godzin blok 4 spotkań 400 zł 240 zł
4 godziny (tylko GRUPA OTWARTA) pojedyncze spotkanie 120 zł 72 zł
* dotyczy równoległych kursów, w tym samym semestrze
LICZBA GODZIN OKRES CENA DRUGI KURS*
64 godziny cały semestr (16 spotkań) 1350 zł 810 zł
32 godziny blok 8 spotkań 735 zł 441 zł
16 godzin blok 4 spotkań 400 zł 240 zł
4 godziny (tylko GRUPA OTWARTA) pojedyncze spotkanie 120 zł 72 zł
* dotyczy równoległych kursów, w tym samym semestrze

Ceny poszczególnych Warsztatów podane są w ich opisie


SEMESTR ZIMOWY

Większość kursów ma zajęcia raz w tygodniu (w przypadku części kursów jest kilka grup do wyboru).
Wyjątek to Przygotowanie do ASP (które odbywa się dwa lub trzy razy w tygodniu – ustalane indywidualnie).

RYSUNEK OD PODSTAW gr.1: czwartki 17:30-21:30
gr.2: soboty 10:00-14:00
gr.1: 7.X.2021-3.II.2022
gr.2: 2.X.2021-29.I.2022
RYSUNEK [NIE CAŁKIEM]
OD PODSTAW
poniedziałki 17.30-21.30 4.X.2021-31.I.2022
RYSUNEK OD PODSTAW 2 piątki 17:30-21:30 8.X.2021-4.II.2022
RYSOWANIE GŁOWY piątki 17:30-21:30 8.X.2021-4.II.2022
KOMIKS OD PODSTAW gr.1: piątki 17:30-21:30
gr.2: niedziele 16:00-20:00
gr.1: 8.X.2021-4.II.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
WPROWADZENIE DO MALARSTWA 1 gr.1: wtorki 17:30-21:30
gr.2: soboty 15:00-19:00
gr.1: 5.X.2021-25.I.2022
gr.2: 2.X.2021-29.I.2022
WPROWADZENIE DO MALARSTWA 2 piątki 17:30-21:30 8.X.2021-4.II.2022
PRZYGOTOWANIE NA ASP terminy dopasowywane indywidualnie
GRUPA OTWARTA gr.1: środy 17:30-21:30
gr.2: niedziele 16:00-20:00
gr.1: 6.IX.2021-26.I.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
MAŁY-WIELKI ARTYSTA (5-7) gr.1: soboty 9:00-10:00
gr.2: niedziele 9:00-10:00
gr.1: 2.X.2021-29.I.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
MAŁY-WIELKI ARTYSTA+ (8-10) gr.1: soboty 10:15-12:15
gr.2: niedziele 10:15-12:15
gr.1: 2.X.2021-29.I.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
GRUPA OTWARTA
DZIECIĘCA (11-14)
gr.1: soboty 12:30-15:30
gr.2: niedziele 12:30-15:30
gr.1: 2.X.2021-29.I.2022
gr.2: 3.X.2021-30.I.2022
A JEDNAK UMIEM RYSOWAĆ gr.1: sobota 9:30-14:30
gr.2: sobota 9:30-14:30
gr.1: 2.X.2021
gr.2: 5.II.2022
ŚWIADOME TWORZENIE sobota 15:15-20:15 5.II.2022
KREATYWNE SPOJRZENIE: PEŁNIA WRAŻEŃ niedziela 10:00-19:00 6.II.2022

Tytuł kontaktu

Kliknij teraz

Wstaw swoją zawartość tutaj
Taki slogan można zrobić

Ozdobny nagłówek

Wstaw swoją zawartość tutaj
Cytat: Wstaw swoją zawartość tutaj – taki cytat

Einstein

wirus
FAQ – test elementów

Płaski kontener

Wstaw swoją zawartość tutaj
FAQ – test elementów

Płaski kontener

Wstaw swoją zawartość tutaj
Tekst do el. 1 blablablabalbasl bflasdlad bldgblasbddfs adlddvablbd dal
Tekst do el. 2 blablablabalbasl bflasdlad bldgblasbddfs adlddvablbd dal

Nasi Nauczyciele

Tytuł

Podtytuł

+48791797371


Opis postaci – zawartość
Cytat z osoby

Nasi Nauczyciele

Tytuł

Podtytuł

+48791797371


Opis postaci – zawartość
Cytat z osoby

Nasi Nauczyciele

Tytuł

Podtytuł

+48791797371


Opis postaci – zawartość
Cytat z osoby

Nasi Nauczyciele

Tytuł

Podtytuł

+48791797371


Opis postaci – zawartość
Cytat z osoby

Tytuł - lista zespołu

Podtytuł

+48791797371


Opisy – zawartość
Cytat

Blok zdjecia

Wielkanocne malowanie jajek
Zawartość – opis
Zapisy Lato 2021

Tytuł - Element cennika

8884 tygodnie

Podtytuł

 • List item
 • Listaaa itemaa

Zapisy Lato 2021

Tytuł - Element cennika

8884 tygodnie

Podtytuł

 • List item
 • Listaaa itemaa

Paski postępu

  • Bar150%

  • Bar260%

  • Bar260%
Zapisy Lato 2020_www

Blok Promocji

Zawartość – opis i takie tam (obrazek – right; obramowanie tak)
Button - text
Zapisy Lato 2020_www

Blok Promocji

Zawartość – opis i takie tam (obrazek – left; obramowanie nie)
Button - text

Szybki fakt 1 - nagłówek

ss42post

Tytuł


Zawartość, opis, tafeagek fafjfeasefasfea
Nagłówek – MWA2

Blok historii - vertical


Zawartośćaaga gge geaga agaggaae
Krwiopuszcz (maly, czerwien)

Blok historii - vertical


Zawartośćaaga gge geaga agaggaae
Krwiopuszcz (maly, czerwien)

Blok historii - horizontal


Zawartośćaaga gge geaga agaggaae z linkiem
Nagłówek – MWA2

Blok historii - horizontal


Zawartośćaaga gge geaga agaggaae z linkiem

  Custom Menu Widget

  cropped-Ikona-512-1.png
  43

  Tytuł - do wpisania z linią

  Zawartość, opis, takie tgakfeaaeffaejiefaaijaehliea
  cropped-Ikona-512-1.png
  7

  Tytuł - do wpisania

  Zawartość, opis, takie tgakfeaaeffaejiefaaijaehliea

  Blok Info

  • list item 1
  • list item 2
  • list item 1
  • list item 2
  • list item 3
  • list item 6
  • list item 4545345
  • list item w4w

  Tutuł rozwijanego blogu - FAQ element

  Toggle content goes here, click edit button to change this text. afasdfdsadasdgsggagagaadegagaagagedg aegfaaeeagef

  Tutuł rozwijanego blogu - FAQ element

  Toggle content goes here, click edit button to change this text.

  Tutuł rozwijanego blogu - FAQ element

  Toggle content goes here, click edit button to change this text.

  Zapis na zajęcia sezon wiosenny

  Tytuł

  Hover Box Element

  Hover Box Element

  Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.